Profesionální, spolehlivé
školení a revize

Věnuji se zejména všem odborným školením BOZP, zdvihacím zařízením (jeřábníci, vazači, plošiny, vysokozdvižné vozíky) a požární ochraně.

Tuple
Mirage
StaticKit
Transistor
Workcation
Workcation
Workcation
Workcation

Co vám mohu nabídnout?

Se svými více než 20 lety zkušeností a bohatou praxí Vám garantuji příjemný osobní přístup i profesionalitu.

Požární ochrana

Požární prevence a povinnosti vyplývají ze zákona o požární ochraně

Co Požární ochrana zahrnuje

 • Zpracujeme dokumentaci požární ochrany v potřebném rozsahu

 • Začleníme provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí

 • Zajistíme školení o požární ochraně

 • Požárně bezpečnostní řešení nebo DZP

 • Harmonogram potřebných revizí, jejich zajištění

 • Poradenský servis

zdenek imge

Zaujala vás tato možnost ?

Školení Požární ochrany

Práva, povinnosti, rizika, prevence, školení.

Co Školení Požární ochrany zahrnuje

 • Školení pro vedoucí a ostatní zaměstnance

 • Požární hlídky

zdenek imge

Zaujala vás tato možnost ?

Školení Bezpečnosti práce

Povinnosti zaměstnavatele v problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zajistíme následujícím způsobem

Co Školení Bezpečnosti práce zahrnuje

 • Školení zaměstnanců a vedoucích

 • Řidičů „referentů“

 • Obsluhy vysokozdvižných vozíků

 • Vazačů, jeřábníků

 • Obsluhy pojízdných pracovních plošin

 • Práce ve výškách

 • Práce s motorovou pilou

 • Práce na stavbách

zdenek imge

Zaujala vás tato možnost ?

Revize zdvihacích zařízení

Zajistím revize a inspekce v následujícím rozsahu

Co Revize zdvihacích zařízení zahrnuje

 • Revize a inspekce kladkostrojů do 5t

 • Všech jeřábů do 5t

 • Nakládacích jeřábů-hydraulické ruce

 • Kontroly vázacích prostředků

 • Kontroly autozvedáků

 • Systém bezpečné práce

 • Zpracování příslušné dokumentace, školení

zdenek imge

Zaujala vás tato možnost ?

E-learning

Hledáte e-learningové řešení?

Navštivte proškolen.cz, za kvalitu každého z našich kurzů Vám ručíme. S pečlivostí pro vás připravujeme každé jednotlivé školení

Proškolen.cz, e-learningové školení

Jmenuji se Zdeněk Tesař a již 20 let se věnuji oblasti BOZP a PO. Začínal jsem jako logistik a bezpečák ve výrobní firmě kde jsem se dopodrobna seznámil s riziky na pracovišti v těch nejkonkrétnějších podmínkách. Používali jsme zde jeřáby, vysokozdvižné vozíky, skladovací logistické systémy a tam jsem se rozhodl, že se budu věnovat této problematice i nadále. Za tu dobu jsem absolvoval certifikace ze všech těchto oborů a jsem nyní schopen se dívat na tuto problematiku komplexně.

Až do této doby jsem absolvoval stovky různých školení u desítky již svých klientů, kteří se rekrutují z různých oblastí výrobní i nevýrobní sféry. Jsou zde domovy důchodců, zubní ordinace, komerční televize ale i drobní řemeslníci.

Zdvihacizarizeni
Zdvihací zařízení
Kontakt

IČ: 45882053

DIČ: CZ7007310904

605 295 722

zd.tesar@seznam.cz

odborně způsobilá osoba BOZP a PO


č. osv. MV ČR Z OZO 137/2013
č. osv. BEPR/015/PREV/2018

revizní technik zdvihacích zařízení


č.osv. TIČR 1692/4/20/R,Z-ZZ-b

instruktor obsluhy motorových vozíků


č.osv. 74CI/2021/TLO

provozovny


Na Skalkách 950/42, Neratovice 277 11
Středočeský kraj - Kounice

Zdeněk Tesař
ZdvihaciZarizeni.com a Proškolen.cz