Požární ochrana


Požární prevence a povinnosti vyplývají ze zákona o požární ochraně. Vstupní preventivní požární prohlídka - zpracujeme zprávu, která obsahuje přehled závad a nedostatků s následným návrhem na jejich odstranění.


1. začlenění Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí
                               bez zvýšeného požárního nebezpečí
                               se zvýšeným požárním nebezpečím
                               s vysokým požárním nebezpečím


2. zpracování dokumentace požární ochrany v potřebném rozsahu


3. provedení školení o požární ochraně:
                               školení zaměstnanců PO
                               školení vedoucích zaměstnanců PO
                               odborná příprava preventivních požárních hlídek
                               odborná příprava preventisty PO


4. zpracování nebo dodatky požárně bezpečnostního řešení


5. harmonogram potřebných revizí, týkajících se Vaší činnosti, zajištění revizíDlouhodobá spolupráce na základě smlouvy nebo dílčí objednávky. Můžeme plnit následující služby:
                               preventivních požární prohlídky dle platné právní úpravy
                               aktualizace stávají dokumentace PO

                               aktualizace dle změn v legislativě
                               provádění opakovaných školení PO
                               poradenský servis
                               účast při státních kontrolách 

 

                                    Copyright © 2012-2017