Odborná školení


Jednou s povinností zaměstnavatele je provádění školení zaměstnanců.
Jsme připraveni Vám tato školení zajistit v následujícím rozsahu:


PO

              školení pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
              odborná příprava osob zařazených do preventivních požárních hlídek
              odborná příprava preventistů požární ochrany


BOZP


              školení BOZP zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
              školení řidičů „referentů“
              školení obsluhy vysokozdvižných vozíků
              školení o nakládání s chemickými látkami
              školení práce ve výškách
              školení práce  na stavbě
              školení obsluhy tlakových nádob stabilních
              školení obsluhy plynových zařízení a kotelen

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ


              školení jeřábníků
              školení vazačů
              školení obsluh pojízdných pracovních zdvihacích plošin 

                                    Copyright © 2012-2017