Zdeněk Tesař


Na Skalkách 950/42
Neratovice
odborně způsobilá osoba v požární ochraně a BOZP
č. osv. MV ČR Z OZO 137/2013, č. osv. BEPR/015/PREV/2018
revizní technik zdvihacích zařízení
č.osv. TIČR 1249/4/15/R,Z-ZZ-a,c
inspektor obsluhy motorových vozíků
č.osv. 1CI/2018/TLO
IČ: 45882053
e-mail: zd.tesar@seznam.cz
tel.: +420 605 295 722

tel.: +420 776 521 634

 

 

 

 

                                    Copyright © 2012-2017