Revize zdvihacích zařízení


zajistíme revize a odborné kontroly v následujícím rozsahu:


              revize a inspekce kladkostrojů nad 5t
              mostových, sloupových a portálových jeřábů do 5t
              nebo autojeřábů do 5t
              kontroly vázacích prostředků
              kontroly pneumatických / hydraulických autozvedáků
              vypracování systému bezpečné práce
              zpracování a výpočet rizik a místní provozní řády
              zpracování příslušné dokumentace


Revize dalších vyhrazených technických zařízení zajistím na požádání externími spolupracovníky.


 

                                    Copyright © 2012-2017